Logo Medsoft

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych jest ERYK PIETRASZEWSKI MEDSOFT;  BHP VOTA  z siedzibą pod adresem: ul. Targowa 26/30,03-733  Warszawa, REGON: 011793414.
 2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania (art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www.
 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania ze niniejszej strony
 6. Podane przez Pana/Panią informacje podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu, co do zgłoszonych danych.
 9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych  prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila  na adres: IOD@medsoft.pl