Komputer z logiem Medsoft

E-skierowanie – sposób działania i kluczowe korzyści dla przychodni i pacjentów

W ostatnim czasie mamy do czynienia z intensywnym procesem informatyzacji w polskiej służbie zdrowia. Do funkcjonującej już e-recepty i e-zwolnienia dołączy niedługo e-skierowanie, które ma zapewnić jeszcze większą przejrzystość w systemie, a także znacznie ułatwić dostęp do specjalistycznych usług medycznych.

E-skierowanie – jak to właściwie działa?

Obecnie prowadzony jest program pilotażowy, na ten moment procedura wygląda następująco:

  • lekarz wystawia e-skierowanie, a następnie podpisuje je tym samym podpisem elektronicznym, którego używa do wystawiania e-zwolnień
  • pacjent otrzymuje wystawiony przez lekarza dokument w formie e-maila lub SMS-a zawierającego 4-cyfrowy kod
  • pacjent samodzielnie wybiera placówkę, a następnie rejestruje się na wizytę podając pracownikowi placówki medycznej otrzymany wcześniej 4-cyfrowy kod
  • pracownik wprowadza kod i PESEL pacjenta do systemu w celu umówienia pacjenta na wizytę u specjalisty
  • pacjent otrzymuje potwierdzenie i szczegółowe informacje na temat umówionej wizyty

Kluczowe korzyści dla przychodni

Podobnie jak w przypadku e-recepty, e-skierowane ma docelowo wyeliminować błędy wynikające z wydania nieczytelnego dokumentu. Dla przychodni wprowadzenie tej funkcjonalności oznacza przede wszystkim przyspieszenie i ułatwienie rejestracji, bowiem podmiot realizujący pobierze dane pacjenta w sposób automatyczny, po wprowadzeniu do systemu podanego przez niego 4-cyfrowego kodu i numeru PESEL.

Znacznym ułatwieniem jest także możliwość anulowania skierowania przez lekarza, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Ponadto placówki medyczne zyskają lepszy i bardziej komfortowy dostęp do historii medycznej pacjenta, dzięki czemu zmniejszy się prawdopodobieństwo omyłkowego wystawienia skierowania na badanie, które pacjent już zrealizował.

Korzyści dla pacjenta

E-skierowania nie sposób zgubić – znajduje się bowiem na Internetowym Koncie Pacjenta, na które można się zalogować z praktycznie dowolnego urządzenia przez całą dobę. Jest to również duże ułatwienie dla rodziców i opiekunów najmłodszych pacjentów, ponieważ zyskają oni wygodny dostęp do historii leczenia.

Pacjenci oszczędzą również mnóstwo czasu, ponieważ e-skierowania nie trzeba dostarczać osobiście, co ma również niebagatelne znaczenie w kontekście panującej sytuacji epidemiologicznej.