Komputer z logiem Medsoft

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Dynamiczny rozwój technologii dominuje codzienność niezależnie od branży. Sprzyja on w szczególności przemianom strukturalnym tych sektorów gospodarczych, w których zachodzi nieustanny obrót dokumentacją. Restrukturyzacja ochrony zdrowia, przy wykorzystaniu możliwości jakie daje cyfryzacja, jeszcze nie tak dawno wydawała się dalekosiężnym planem, a z jego realizacją wiązano szereg zagrożeń. Obecnie jest faktem, który każdego dnia wpływa na optymalizację i usprawnianie czynności personelu medycznego.

Rewolucja całkiem kontrolowana

Wprowadzanie do powszechnego użytku systemów EDM, czyli elektronicznej dokumentacji medycznej zachodzi w sposób kontrolowany. Przewidywana w mediach rewolucja, która miała w znacznym stopniu zdestabilizować i pogorszyć system funkcjonowania ochrony zdrowia, okazała się fikcją.

Narzędzie, które zmienia oblicze obsługi pacjenta

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) stanowi obecnie główne narzędzie, wykorzystywane podczas czynności związanych z obsługą pacjentów – ich rejestracją w bazie danych, prowadzeniem kartoteki, generowaniem recept czy skierowań. EDM, dedykowane jej oprogramowania i aplikacje przyczyniły się do uporządkowania użytkowanej, jak i archiwizowanej dotąd na papierze dokumentacji. Automatyczna chronologizacja, brak błędów oraz wysoka wydajność przechowywania i udostępnianie niezbędnych danych spowodowała skrócenie czynności administracyjnych, usprawniając obsługę pacjentów. Generowanie recept online i przekazywanie ich na prywatne smartfony to przełom w wykorzystywaniu systemów IT, w obrębie branży medycznej.

Obawy w związku z EDM – czy uzasadnione?

Jak każde nowe rozwiązanie wdrażane w obrębie tradycyjnych gałęzi gospodarczych, również EDM rodziło wiele obaw. Powszechny strach przed zmianami organizacyjnymi, technicznymi, nadmiarem dodatkowych obowiązków, związanych z koniecznością digitalizacji istniejących dokumentacji, jak dotąd nie zostały potwierdzone. Placówki medyczne od jakiegoś czasu funkcjonują w oparciu o EDM, która okazała się sprawnym, funkcjonalnym i nowoczesnym rozwiązaniem, niosącym realne korzyści dla branży.